Hobart UP-10A pottenwasser

Category

SPECIFICATIES
• EXTRA CAPACITEIT dankzij zijwassysteem : Tot 6 GN-bakken 1/1 of
4 EN2 kratten.
• Directe detergent injectie : Systeem
weekt de vaat eerst voor vervolgens
wordt het reinigingsmiddel direct op de
vaat gesproeid en werkt het extra in.
Pas daarna begint het wasproces.
• VISIOTRONIC besturing :
Eénknopsbediening met indicator voor
resterende wastijd – zowel tekst als
grafisch display.
• SENSO ACTIVE verbruiksbeheer :
Meet continu de graad van vervuiling
van het waswater en past hierop de
hoeveelheid naspoelwater aan dit om
een 100% hygiënisch wasresultaat te
bereiken bij zware vervuiling.
• POWER-PLUS :
Wascyclus met hoge druk voor het
reinigen van zwaar vervuilde vaat.
• CLIP-IN was- en naspoelarmen :
Was- en naspoelarmen worden
verwijderd zonder gereedschap.
• USB-aansluiting : Eenvoudige download
van operationele data volgens HACCP.
• GENIUS-X² fijnfiltersysteem :
Geavanceerd fijnfilter systeem met
voorspoelfunctie. Houdt het waswater
continu proper.
• ROTOR-X wassysteem : Roterende
4-vleugelige wasarmen voor een extra
dynamische waskracht.
• VAPOSTOP + CONDENSOR (OPTIE) :
Vapostop voorkomt ontsnapping van
stoom bij het openen van de machine.
De condensor : De warmte uit stoom
wordt gebruikt om het koude aanvoerwater op te warmen. Besparing van
4,5 kW.
• ENERGIETERUGWINNING UIT
AFVOERWATER (OPTIE) : Gebruikt de
temperatuur uit het warme afvoerwater
om het koude aanvoerwater op te
warmen. Bespaart 7,4 kW.
• Beladingshoogte : Bovengemiddelde
beladingshoogte van 860mm.
• VAPO-ACTIVE afwassen met stoom:
Significant minder handmatig voorspoelen en minder second runs bij
intensieve wasprogramma’s door gebruik
van stoominjectie.
• Zeefdetectie :
Voorkomt foutievelijk gebruik.

Gratis offerte

Product informatie
Boodschap