Hobart UPT-10A pottenwasser TWIN

Category

PECIFICATIES
• EXTRA CAPACITEIT dankzij zijwassysteem : Tot 8 GN-bakken 1/1 of
5 EN2 kratten.
• Directe detergent injectie : Systeem
weekt de vaat eerst voor vervolgens
wordt het reinigingsmiddel direct op de
vaat gesproeid en werkt het extra in. Pas
daarna begint het wasproces.
• VISIOTRONIC besturing :
Eénknopsbediening met indicator voor
resterende wastijd – zowel tekst als
grafisch display.
• SENSO ACTIVE verbruiksbeheer :
Meet continu de graad van vervuiling
van het waswater en past hierop de
hoeveelheid naspoelwater aan dit om
een 100% hygiënisch wasresultaat te
bereiken bij zware vervuiling.
• POWER-PLUS : Wascyclus met hoge
druk voor het reinigen van zwaar
vervuilde vaat.
• CLIP-IN was- en naspoelarmen :
Was- en naspoelarmen worden
verwijderd zonder gereedschap.
• USB-aansluiting : Eenvoudige download
van operationele data volgens HACCP.
• GENIUS-X² fijnfiltersysteem :
Geavanceerd fijnfilter systeem met
voorspoelfunctie. Houdt het waswater
continu proper.
• ROTOR-X wassysteem : Roterende
4-vleugelige wasarmen voor een extra
dynamische waskracht.
• VAPOSTOP + CONDENSOR (OPTIE) :
Vapostop voorkomt ontsnapping van
stoom bij het openen van de machine.
De condensor : De warmte uit
stoom wordt gebruikt om het koude
aanvoerwater op te warmen. Besparing
van 7,8 kW.
• ENERGIETERUGWINNING UIT
AFVOERWATER (OPTIE) : Gebruikt de
temperatuur uit het warme afvoerwater
om het koude aanvoerwater op te
warmen. Bespaart 12,9 kW.
• Beladingshoogte : Bovengemiddelde
beladingshoogte van 860mm.
• VAPO-ACTIVE afwassen met stoom :
Significant minder handmatig voorspoelen
en minder second runs bij intensieve
wasprogramma’s door gebruik van
stoominjectie.
• Zeefdetectie :
Voorkomt foutievelijk gebruik.
• HYGIËNE PROGRAMMA :
Voor verwijdering van kalk, mineralen
en andere afzettingen afkomstig uit het
waswater

Gratis offerte

Product informatie
Boodschap